Universi Tetovë – Vizione per qytetin / IKSH

Jan 30th, 2011

Universi Tetovë – Vizione per qytetin / IKSH

Materiali në vijim përmbledh një proces të gjatë hulumtimi të zhvilluar nga IKSH, Instituti Kërkimor Shkencor i U_POLIS në bashkëpunim me Komunën Tetovë lidhur me eksplorimin e potencialeve dhe skenarëve të mundshëm të zhvillimit të sistemit urban dhe territorial të Tetovës. Materiali që paraqitet në këtë manifest nuk është as vizion utopik dhe as projekt [...]

U_Polis new campus

Jan 27th, 2011

U_Polis new campus

U_Polis New Campus Per te pare imazhe te kampusit te ri klikoni Gallery – New Polis Ndërtesa e re e U_POLIS me një sipërfaqe prej 7200 m2 është në fazën e fundit te kompletimit. Kampusi i ri përmbush standarte të larta për një proces edukimi cilësor , duke përfshirë ambjentë të jashtme dhe gjelbërim, parkim, [...]

Prezantohen disa dimensione të zhvillimit urban të Tetovës

Jul 27th, 2010

Prezantohen disa dimensione të zhvillimit urban të Tetovës

Të enjten në komunën e Tetovës, është mbajtur prezantimi publik i strategjisë për zhvillim urban të qytetit të Tetovës. Gjatë prezantimit ishte i pranishëm kryetari i Kuvendit qendror të PDSH-së, Arbër Xhaferri, që njëkohësisht ka qenë këshillues i projektit, profesorë të arkitekturës nga Universiteti i Prishtinës dhe Tiranës, dhe arkitektë të shumtë. Prezantimi u cilësua [...]

Geni Tetovë/Hapësira e gjeneruar – Gjergji Dushniku

Jul 27th, 2010

Geni Tetovë/Hapësira e gjeneruar – Gjergji Dushniku

Duke analizuar territorin në të cilin gjendet Tetova si dhe formën e zhvillimit të saj, zbulohetnjë rrjetë gjenerative e cila përmban qeliza parametrike me genin Tetovë. Përdorimi i kesajmetodologjie për krijim, konsolidim, ritrajtimtë pjesëve të qytetit duke ruajtur esencën Tetovë dhe gjenetikën e saj …kjo rrjete dirigjon këtë sistem të përbërë nga rrjedha ujore, itinerare,parcela [...]

Ekstrakti i hapësirës/Tetova skeleton city – Olesja Lami

Jul 27th, 2010

Ekstrakti i hapësirës/Tetova skeleton city – Olesja Lami

Tetova, një qytet tepër i larmishëm në njerëzit që e “jetësojnë” ashtu edhe në tipologjitë ndërtimore që e formojnë. “Extrakti Hapesirës_Tetova Skeleton City” tenton të vërë përball pjesë të ndryshme të qytetit dhe sesi mund të komplementojnë ato njëra-tjetrën, me funksionet që strukturojnë hapësirën duke tërhequr gjithnjë e më shumë grupe shoqërore në hapësirat publike. [...]

Rjetat sociale/oda ubane – Ina Musai

Jul 27th, 2010

Rjetat sociale/oda ubane – Ina Musai

Sinkretizmi është përpjekja për të pajtuar besime të kundërta, shpesh duke përdorur praktika mendimi të shkollave të ndryshme.Ky term do të thotë “kombinim”. Sinkretizmi mund të përfshijë përpjekje për të bashkuar dhe analoguar tradita të ndryshme tepër të dallueshme dhe origjinale, sidomos në teologji dhe mitologjinë e besimit. Nga elementët e fjetur në katalizatorë socialë Tetova, një [...]

Destinacioni Tetovë – Eduina Jaup

Jul 27th, 2010

Destinacioni Tetovë – Eduina Jaup

Mjafton të shohim një hartë të Ballkanit, pajisur me emërtimet e secilit shtet që e përfaqëson si dhe me gjithë korridoret Europiane e Ballkanike që lidhin këto shtete, e menjëherë në sy do të na binte se si diku në qendër të saj, aty ku duket sikur mblidhen apo në të kundërt shpërndahen gjithë këto [...]

Tetova 3T/Porta e re – Klaudjo Cari

Jul 27th, 2010

Tetova 3T/Porta e re – Klaudjo Cari

Projekti vizion Tetova 3T (Porta e Re) niset nga hulumtime, gjeopolitke , historike si pjesë e universit që Tetova ka parë. Nga gjithë bukuritë dhe të mirat e Tetovës një do të ishte burimi i vështirësive të konstatuara nga ne; ashtu si i një trupi të gjymtuar dhe Tetovës gjatë viteve i ishte dëmtuar nje [...]

Water Flakes – Giulia Macci, Sara Rossi

Jul 27th, 2010

Water Flakes – Giulia Macci, Sara Rossi

In Tetovo, water is an identity element for the natural abundance of springs. Atthe same time in the city there is a lack of water supplies. Therefore we startedfrom water to define an urban strategy…….It is a fractal strategy where a simple and recognizable element of “Water Flake” isrepeated in the city, so it transforms [...]

Zone 25

Jul 22nd, 2010

Zone 25

 Page 1 of 4  1  2  3  4