Universi Tetovë – Vizione per qytetin / IKSH

Universi Tetovë – Vizione per qytetin / IKSH

Materiali në vijim përmbledh një proces të gjatë hulumtimi të zhvilluar nga
IKSH, Instituti Kërkimor Shkencor i U_POLIS në bashkëpunim me Komunën
Tetovë lidhur me eksplorimin e potencialeve dhe skenarëve të mundshëm të
zhvillimit të sistemit urban dhe territorial të Tetovës.
Materiali që paraqitet në këtë manifest nuk është as vizion utopik dhe as
projekt teknik. Ky material synon të jetë një vizion zhvillimor, i cili e
vendos Tetovën në raport me universin e saj të marrëdhënieve, prej
nga mund të burojnë mundësi të reja të paeksploruara më parë. Ky vizion
synon të zbulojë përpara komunitetit të Tetovës mundësitë dhe potencialet
e shumëfishta. Vetëm mbi këtë bazë, plani rregullues si një vizion më teknik
do të jetë në gjendje të bëjë zgjedhje dhe të marrë vendime më të mendu-
ara.
Metodologjia e përdorur aplikon instrumente të analizës dhe dizajnit urban
si eksploruese të potencialeve të pazbuluara të qytetit. Secila prej tematikave
të trajtuara kanë disa linja të përbashkëta, por që shënojnë impakte
specifike me forcë katalitike për të gjithë qytetin dhe territorin e Tetovës.
Klikoni me poshte per te pare botimin e plote :

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Nuk ka komente.