Tetova

Universiteti Polis ne vazhdim te programeve te studimeve kerkimore eshte kontaktuar nga Bashkia e qyteti te Tetoves per te hartuar termat e references, duke i vene theksin vizionimit te qytetit, duke perdorur metodologji dhe duke zbuluar instrumente te reja ne zhvillimin e qytetit te Tetoves.